اقتصاد بخش عمومی استیگلیتز
28 بازدید
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نقش: مترجم
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی