منابع مالی دولت در اقتصاد صدر اسلام
32 بازدید
ناشر: سازمان برنامه و بودجه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1376
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی