اصلاح الگوی مصرف در اموال عمومی
39 بازدید
محل نشر: همایش اصلاح الگوی مصرف / وزارت جهاد کشاورزی / زمستان 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی