تحلیل کنز از دیدگاه فقه و اقتصاد
45 بازدید
محل نشر: مجله معرفت اقتصادی/ ش1/ 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی