بیت المال و رفاه کارگزاران
47 بازدید
محل نشر: ماهنامه توسعه مدیریت /ش4 / 1378
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی