مبانی و مفروضات نظریه رفتار مصرف کننده
45 بازدید
محل نشر: مجله اقتصاد اسلامی ـ ش 9 / 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی