بیت‌المال از دیدگاه امام علی ( ع)
36 بازدید
محل نشر: دانشنامه امام علی‌( ع)،ج7 / .1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی