تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1378 
علوم اقتصادی 
دانشگاه مفید 
0.00 
دکترا 
 
علوم اقتصادی 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00